Indkøb med overblik ét sted

Spar tid, penge og besvær

Dansk Indkøb er den nemmeste vej til produkter og services til din virksomheds daglige drift.
Bliv medlem og få fuldt overblik over dine indkøb og spar en masse tid, penge og besvær.

Start her    

Indkøbsportalen med de fleste produkter til de bedste priser

users

Anerkendte leverandører

Vi er eksperter i at overvåge markedet og forhandler de bedste aftaler med de bedste leverandører.

cubes

Alt, hvad du behøver

På Dansk Indkøb finder du alt, hvad du skal bruge for at drive din virksomhed effektivt - fra kontorforsyning til telefoni.

percentage

Attraktive vilkår

Vi forhandler med leverandører på vegne af vores medlemmer og kan tilbyde bedre vilkår, end du kan få, når du gør det selv.

clock

Spar tid, penge og besvær

Vi sparer dig den tid, det tager at finde leverandører og forhandle priser – og fjerner bekymringerne for, om du betaler for meget.

nodes

Overblik med ét login

Find alle de leverandører, du har brug for, på ét sted med ét login. Vi samler også din købshistorik og gør dig mere effektiv.

sack-kr

Få bonus for loyalitet

Når du handler via os, optjener du bonus. Du sparer således penge og frigør mere tid - og bliver samtidig belønnet for det.

Vi giver dig penge for at spare din tid

Vi sætter stor pris på din loyalitet. Faktisk så meget, at vi giver dig penge tilbage, når du handler gennem os.

{{ splitTitle(item.title).before }} {{ splitTitle(item.title).after }}

{{ tile.title }}

Alt, du behøver på ét sted

Dansk Indkøb giver dig nem adgang til alle de produkter og ydelser, du behøver for at drive din virksomhed.

Vi har mange års erfaring med indkøb, og vi overvåger hele tiden markedet for at finde og udvælge de bedste leverandører.

Vi forhandler aftaler og priser med leverandører på vegne af vores medlemmer. Det medfører mere konkurrencedygtige priser, så vores medlemmer kan drive en mere effektiv forretning ved at spare tid og penge på deres indkøb.

Vi kan ud fra egne og tusinder af medlemmers erfaringer inden for indkøb estimere de potentielle økonomiske og tidsmæssige besparelser, du kan opnå som medlem af Dansk Indkøb.

Dyk selv ned i de enkelte indkøbsområder til venstre og se, hvad du typisk kan spare i tid og penge som medlem.

times

{{ activeTile.title }}

{{ activeTile.body }}

Gennemsnitlige besparelser pr. år:

{{ activeTile.calculation }}*

*Gennemsnitlig besparelse baseret på en virksomhed med 20 ansatte på tværs af alle brancher

Bliv belønnet for din loyalitet sack-kr

Når du handler hos vores leverandører, optjener du loyalitetsbonus. Bonussen er en kontant opsparing, der kommer ved siden af dine økonomiske og tidsmæssige besparelser, og udbetales løbende på baggrund af dine fakturerede indkøb.

Din samlede bonus er altid synlig på startsiden og kan bruges, som du vil. Bonusordningen sikrer ganske enkelt, at du optjener mere bonus, jo flere penge du sparer. Vi afregner og udbetaler løbende din bonus 12 måneder efter et bonusberettiget køb. På startsiden kan du altid se hvor meget bonus, der er frigjort og klar til brug.

Et udvalg af vores mange leverandører

Bliv medlem af Dansk Indkøb

Vil du høre mere om, hvordan du sparer tid og penge med Dansk Indkøb?
Så udfyld blot formularen, og vi kontakter dig snarest.

{{ errors.first('cvr') }}
{{ errors.first('company') }}
{{ errors.first('address') }}
{{ errors.first('zip') }}
{{ errors.first('city') }}
{{ errors.first('contact_person') }}
{{ errors.first('email') }}
{{ errors.first('mobile') }}
{{ errors.first('employees_no') }}
{{ resmessage }}

Vores indkøbsrådgivere

Vi har indkøbsrådgivere over hele landet til at skabe merværdi for vores medlemmer.
Vores kundeservice er også altid klar til at hjælpe på telefon 7024 2900

Tom Kierstein Jensen

Tom Kierstein Jensen

Mobil: 3094 8821

E-mail: tkj@d-i.dk

Ole Jensen

Ole Jensen

Mobil: 3094 8827

E-mail: oj@d-i.dk

Jørgen Andersen

Jørgen Andersen

Mobil: 3094 8846

E-mail: ja@d-i.dk

Ola Wetterling

Ola Wetterling

Mobil: 3094 8835

E-mail: ow@d-i.dk

Om Dansk Indkøb

Danmarks største kommercielle indkøbsorganisation for erhvervslivet.

Dansk Indkøb er Danmarks største kommercielle indkøbsorganisation for erhvervslivet. Via et medlemskab leverer Dansk Indkøb indkøbsløsninger og -rådgivning til små og mellemstore virksomheder.

Et medlemskab hos Dansk Indkøb åbner for en lang række attraktive storkundefordele, som de færreste små og mellemstore virksomheder vil kunne opnå på egen hånd.

Vi er en danskejet virksomhed med hovedkontor i Hørsholm, etableret i 1996, og vores medlemskoncept benyttes af cirka 2.500 virksomheder inden for mange forskellige brancher.

Vi tilbyder velafprøvede indkøbsløsninger inden for ikke-strategiske produkter og serviceydelser - dvs. alt det, som er uafhængig af din virksomheds primære forretningsområde.

Indkøbsløsningerne er udviklet i samarbejde med anerkendte og serviceorienterede leverandører, som sikrer dig effektiv distribution, ekspertise og kundesupport samt høj produktkvalitet i forbindelse med din virksomheds indkøb.

Som medlem hos Dansk Indkøb er du automatisk og uden forudgående forhandlinger garanteret attraktive storkundefordele, som typisk udmønter sig i en kontant besparelse på 15-20 % pr. år.

times

Standardbetingelser

Standardbetingelser for medlemskab hos Dansk Indkøb. Gældende for aftaler tegnet fra oktober 2015

Medlemsaftalen

Medlemsaftalen giver medlemsvirksomheden adgang og ret til at benytte indkøbsløsninger, indkøbsrådgivning og den medlemsservice, der til enhver tid tilbydes medlemsvirksomheden. For at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser har Dansk Indkøb løbende tæt dialog med leverandørerne. Dette betyder, at leverandøraftaler, herunder priser og betingelser, løbende forandrer sig. Den aftalte pris for medlemskabet fremgår af medlemsaftalen. Dansk Indkøb regulerer den aftalte medlemspris efter det officielle pristal, dog minimum 2 % p.a.

Medlemsaftalens varighed og opsigelse

Medlemsaftalen træder i kraft på dato for underskrift eller bekræftelse via mail. Opsigelse af medlemsaftalen skal ske skriftligt til modparten - senest 20 dage før ny periode. Har Dansk Indkøb ikke opsagt aftalen, eller modtaget opsigelse fra medlemmet, forlænges aftalen automatisk med en ny tilsvarende aftaleperiode.

Fakturering

Fakturering for købte varer og/eller serviceydelser sker oftest via Dansk Indkøb. Fakturering kan også ske direkte fra leverandørerne til medlemsvirksomheden.

Selvom fakturering sker via Dansk Indkøb accepterer medlemmet til enhver tid, at den pågældende leverandør er at betragte som den juridiske og reelle forretningspart. Det betyder, at medlemmet skal henvende sig direkte til leverandøren ved reklamationer over det leverede. Uanset om man som medlem modtager fakturaer via Dansk Indkøb eller direkte fra leverandøren, er leverandørens standardbetingelser altid gældende.

Såfremt leverandøren misligholder leveringsaftalen, kan medlemsvirksomheden ikke vinde større ret over for Dansk Indkøb end Dansk Indkøb kan vinde ret over for leverandøren. Skulle Dansk Indkøb blive mødt med erstatningskrav fra leverandørerne på grund af, at ordrer annulleres som følge af medlemsvirksomhedens manglende betaling, er medlemsvirksomheden erstatningspligtig over for Dansk Indkøb for de tab Dansk Indkøb måtte lide.

Ved accept af denne medlemsaftale faktureres medlemsvirksomheden via Dansk Indkøb, hvor betaling sker enten via betalingskort eller LeverandørService. Såfremt medlemsvirksomheden ikke kan kreditgodkendes, kan leverandørerne vælge at fakturere direkte til medlemsvirksomheden. Medlemmets fakturering gennem Dansk Indkøb kan når som helst bringes til ophør, hvorefter medlemmet faktureres direkte fra leverandøren, og medlemsaftalen fortsætter herefter uændret. Der opkræves i visse tilfælde faktureringsgebyr. Renter og rykkergebyrer opkræves i henhold til gældende lovgivning.

Alle priser er ekskl. moms med mindre andet er specifikt oplyst.

Betaling

Betaling skal ske senest på forfaldsdatoen ved at benytte den FIK kode/betalingsreference, der er påført fakturaen afsendt fra arvato Finance A/S eller ved tilmelding af betalingskort eller LeverandørService. Betalingsfristen er som standard fakturadato + 20 dage. Undtagelser kan forekomme efter kreditvurdering. Forudbetalt medlemskab refunderes ikke.

Tavshedspligt

Parterne udveksler forretningshemmeligheder i forbindelse med nærværende medlemsaftale, og disse forretningshemmeligheder er omfattet af markedsføringslovens § 19. Bemærk, at Dansk Indkøb betragter al information fra Dansk Indkøb vedr. leverandører, priser og produkter som fortrolige forretningshemmeligheder. Dansk Indkøb er berettiget til at videregive relevant fortrolig information til 3. part i forbindelse med indkøbsrådgivningen.

Loyalitetsbonus

Ud over fordelagtige priser yder leverandører i forbindelse med en række indkøbsløsninger en loyalitetsbonus, såfremt medlemsvirksomheden opfylder de til enhver tid gældende betingelser herfor. Betingelserne er anført sammen med den øvrige information om indkøbsløsningen på Dansk Indkøbs indkøbsportal.

Loyalitetsbonus udbetales af Dansk Indkøb på baggrund af leverandørens data om medlemsvirksomhedens indkøb. Såfremt leverandøren misligholder bonusaftalen, kan medlemsvirksomheden ikke vinde større ret over for Dansk Indkøb end Dansk Indkøb kan vinde ret over for leverandøren.

Information og markedsføring 

Dansk Indkøb er forpligtet til at holde medlemsvirksomheden informeret om nye tiltag samt at informere leverandørerne om medlemsvirksomhedens tilknytning til Dansk Indkøb. Modtagelsen af medlemsmateriale, som blandt andet åbner for Dansk Indkøbs indkøbsløsninger, er obligatorisk og kan således ikke fravælges. Dansk Indkøbs leverandører har ret til at markedsføre sig over for Dansk Indkøbs medlemsvirksomheder. Udveksling af data, herunder købsdata, mellem Dansk Indkøb og Dansk Indkøbs leverandører er en betingelse for optimal udnyttelse af medlemskabet, hvorfor medlemsvirksomheden giver tilladelse hertil ved indgåelse af medlemskabet.

Forbehold

Medlemsvirksomhedens ret til at benytte Dansk Indkøbs indkøbsløsninger er betinget af, at medlemsvirksomheden kan opfylde Dansk Indkøbs og leverandørernes almindelige betingelser, samt kan accepteres ud fra Dansk Indkøbs og leverandørernes forretningsmæssige interesser. Dansk Indkøb garanterer og hæfter ikke for leverandørernes produkter og ydelser, herunder og eventuelle mangler og disses følgekonsekvenser, ej heller for følgerne af medlemsvirksomhedens handel med leverandørerne, og kan ikke drages til ansvar for problemer af denne karakter.